ile kosztuje upadłość konsumencka

Po zmianie przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej coraz więcej osób planuje wyjście z długów poprzez ogłoszenie upadłości. Często przed podjęciem jakichkolwiek kroków w tym kierunku zastanawiamy się jednak, jak to wygląda cenowo. W tym artykule dowiesz się, ile kosztuje upadłość konsumencka.

Koszty pokrywane przez dłużnika

Pierwszą kategorią kosztów są koszty sądowe. Niektóre trzeba zapłacić w momencie składania wniosku o upadłość konsumencką, jak opłata od wniosku. Inne, dopiero po zakończeniu całej procedury, jak wynagrodzenie syndyka. Jeśli chcesz skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką, musisz najpierw zapłacić opłatę sądową w wysokości 30 zł. Jest to podstawowy koszt, aby sąd zajął się Twoją sprawą. Opłatę płaci się na rachunek bankowy sądu, do którego kierujemy wniosek.

Kto płaci za syndyka?

Po ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka i przyznaje mu zaliczkę na koszty postępowania. W tym momencie zaliczka na koszty postępowania zazwyczaj jest tymczasowo pokrywana przez Skarb Państwa. Oznacza to, że nie musisz się martwić kosztami prowadzenia upadłości przez sąd i syndyka. Skarb Państwa tak naprawdę skredytuje Ci te koszty.

Czy brak majątku jest przeszkodą dla ogłoszenia upadłości?

Całkowicie naturalne jest to, że dłużnik nie ma żadnego majątku. Albo jego majątek jest niewiele warty. Wówczas zastanawiasz się, czy w takiej sytuacji sąd ogłosi upadłość konsumencką. Dobra wiadomość jest taka, że brak majątku nie jest żadną przeszkodą dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Sąd ogłosi Twoją upadłość, pod warunkiem że zapłacisz 30 zł za wniosek. Nie jest to wysoka kwota. Natomiast zaliczkę na koszty postępowania, która sięga już kilku tysięcy złotych, tymczasowo zapłaci Skarb Państwa.

Koszty postępowania po ogłoszeniu upadłości

Wspomniałam już, że po ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka. Syndyk nie działa bezpłatnie. Należy mu się wynagrodzenie oraz zwrot wydatków takich jak opłaty za znaczki pocztowe, czy koszty ogłoszeń, itp. Wysokość tych kosztów jest uzależniona od ilości wierzycieli, czy upadły ma majątek, czy też nie, jak wiele czynności syndyk musi wykonać oraz stopień trudności tych czynności. Nie jest zatem możliwe przewidzenie z góry, jaka będzie kwota wydatków syndyka. Jeśli chodzi o wynagrodzenie syndyka, znane są widełki kwotowe. W chwili obecnej wynagrodzenie syndyka wynosi najmniej kwotę 1341 zł, a najwięcej kwotę 10 734 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynagrodzenie syndyka może być wyższe, ale taka sytuacja występuje naprawdę wyjątkowo. Kwoty te są kwotami netto, zatem należy doliczyć do nich 23% podatku VAT. Z mojej praktyki adwokata wynika, że w sprawach upadłości konsumenckiej średnio sądy przyznają syndykowi wynagrodzenie w kwocie do 5000 zł.

Kiedy i jak upadły płaci za syndyka?

Odpowiedź na pytanie, kiedy i w jaki sposób (w ratach czy pełna kwota) upadły płaci za syndyka jest uzależniona od kilku sytuacji.

Sytuacja nr 1 – umorzenie postępowania

Jeśli postępowanie po ogłoszeniu upadłości zostanie z jakiś powodów umorzone, to jako upadły będziesz musiał jednorazowo zwrócić Skarbowi Państwa koszty postępowania, w tym wynagrodzenie syndyka. Chyba że sąd na Twój wniosek zwolni Cię od ponoszenia kosztów. Kiedy natomiast sąd może umorzyć całe postępowanie? Jest to temat na oddzielny artykuł, ale przykładowo następuje to na wniosek upadłego. Dlatego też jeśli jako upadły chcesz wycofać się z upadłości, musisz się liczyć oddaniem kosztów postępowania. Może to być kilka tysięcy złotych. Jeśli nie masz takich pieniędzy, spróbuj zawnioskować o zwolnienie od kosztów. Pamiętaj, aby zrobić to w odpowiednim momencie, czyli przez wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania upadłościowego.

Jak uzyskać zwolnienie od kosztów?

Zwolnienie przysługuje, jeżeli nie stać Cię na zapłatę kosztów postępowania. Do wniosku o zwolnienie trzeba złożyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania (do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości pod tym linkiem: https://www.gov.pl/attachment/a371b45b-47b7-4572-a931-6f2ce8a980bb ).

Sytuacja nr 2 – likwidacja majątku upadłego

Jeśli jako upadły posiadasz majątek, to syndyk ma za zadanie go sprzedać. Uzyskana ze sprzedaży kwota w pierwszej kolejności jest przeznaczana na poczet kosztów postępowania upadłościowego.

Sytuacja nr 3 – niewystarczający majątek i plan spłaty

Załóżmy, że majątek upadłego nie wystarczył na pokrycie kosztów postępowania albo w masie upadłości było 0 zł. W takiej sytuacji sąd ustala plan spłaty wierzycieli. Jednym z wierzycieli w tej sytuacji jest Skarb Państwa, ponieważ „pożyczył” Ci pieniądze na koszty prowadzenia postępowania. Wówczas koszty te – a należą do nich wynagrodzenie i wydatki syndyka – sąd uwzględni w Twoim planie spłaty. Oznacza to nic innego jak rozłożenie tych kosztów na miesięczne raty. Tylko w jednym przypadku koszty postępowania są umarzane. Dzieje się tak, jeśli sąd postanowi umorzyć długi upadłego bez ustalania spłaty. Jest to jednak wyjątkowa sytuacja.

Ile kosztuje pełnomocnik? 

Mimo, że złożenie wniosku w sądzie kosztuje raptem 30 zł, to jego wypełnienie nie jest już takie proste. Dodatkowo do wniosku należy dołączyć odpowiednio skompletowane załączniki i dowody. Dlatego też większość dłużników podejmuje decyzje o upadłości konsumenckiej przy pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego. Ważne, aby zweryfikować, czy dana osoba, która oferuje pomoc w sporządzeniu wniosku o upadłość ma doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw. Powierzenie sprawy w ręce doświadczonego adwokata lub radcy prawnego jest bardzo ważne.

Taka osoba zadba już o to, aby prawidłowo wypełnić Twój wniosek i prowadzić sprawę w odpowiedni sposób na dalszym jej etapie, tj. po ogłoszeniu upadłości. Prowadzenie sprawy przez fachowego pełnomocnika w osobie adwokata bądź radcy prawnego stanowi wydatek. Oferta kancelarii w tym zakresie jest różna i nie jest możliwe określenie, jaki jest to koszt. Najlepiej jest prosić o oferty u źródła, czyli zwrócić się do konkretnych adwokatów i radców prawnych o wysłanie oferty. Warto jest też sprawdzić, jakie konkretnie czynności są zawarte w cenie, a co wymaga dodatkowej dopłaty.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pełnomocnika? 

Szukając osoby do prowadzenia sprawy upadłości konsumenckiej, sprawdź, w jakiej formie prowadzi ona swoją działalność. Chodzi o to, czy w formie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy własnej działalności gospodarczej. Jeśli wybierzesz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zapewne nie będziesz miał w ogóle wpływu na wybór konkretnej osoby (adwokata lub radcy prawnego), która będzie prowadziła Twoją sprawę. Jeśli chcesz dokonać świadomego wyboru pełnomocnika, lepiej podjąć współpracę bezpośrednio z adwokatem bądź radcą prawnym. Jest to moim zdaniem gwarant profesjonalnej pomocy prawnej.

Podsumowanie

Podsumowując, na koszty upadłości konsumenckiej składają się: opłata od wniosku w kwocie 30 zł, wynagrodzenie i wydatki syndyka oraz wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego (o ile skorzystasz z pomocy pełnomocnika). Każda kancelaria adwokacka czy radcowska ma zróżnicowaną ofertę za prowadzenie upadłości konsumenckiej. Warto w takim razie popytać kilka podmiotów i porównać ceny. Niektóre kancelarie zgadzają się nawet na rozłożenie ich wynagrodzenia na raty. Wiedzą bowiem, że osoba, która stara się o upadłość, znajduje się w trudnej sytuacji.