konsekwencje upadłości konsumenckiej

Jakie są konsekwencje upadłości konsumenckiej?

Wielu ludzi rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, jak ich życie będzie wyglądać po otrzymaniu upragnionego postanowienia z Sądu. Jakie zmiany w ich życiu wprowadzi proces upadłości i czy po zakończeniu całej procedury będą w stanie funkcjonować normalnie. W tym artykule postaram się zaadresować najbardziej kluczowe kwestie.

Co się dzieje po ogłoszeniu upadłości?

Podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest przejęcie kontroli nad naszym majątkiem przez Syndyka. Od tej pory to on będzie zarządzał naszym rachunkiem bankowym oraz decydował, czy możemy na przykład kupić samochód. Nie zapominajmy jednak, że władza Syndyka jest ograniczona. Musi on pozostawić do dyspozycji upadłego kwotę ściśle określoną przez przepisy (zazwyczaj połowy uzyskiwanego wynagrodzenia lub wynagrodzenia minimalnego). Syndyk nie zajmie również rzeczy codziennego użytku, które są nam niezbędne do funkcjonowania, jak sprzęty gospodarstwa domowego czy nasze narzędzia pracy.

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wszystkie prowadzone postępowania egzekucyjne umorzą się.

Z chwilą ogłoszenia upadłości między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. Sytuacji małżonków w czasie ogłoszenia upadłości konsumenckiej poświęciliśmy osoby artykuł, który możesz przeczytać tutaj – wspólność małżeńska w upadłości.

Ponadto w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będzie widniała informacja o tym, że ogłosiłeś upadłość konsumencką.

Ostatnią dość oczywistą konsekwencją jest brak możliwości dalszego pogarszania naszej sytuacji majątkowej. Nie będziesz w stanie zaciągnąć kredytu bankowego czy kupić czegoś na raty. Ponadto, dalsze zadłużanie się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej może mieć dla Ciebie fatalne skutki, włącznie z umorzeniem postępowania.

Co się dzieje po zakończeniu postępowania upadłościowego?

Końcowym momentem postępowania upadłościowego jest uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu zobowiązań lub ustaleniu planu spłaty. Upadły odzyskuje wtedy kontrolę nad swoim majątkiem. Zakończenie procesu upadłości niesie ze sobą jednak również inne skutki. Najbardziej znaczącym jest konieczność wykonywania planu spłat, z którego co roku będziesz musiał składać Sądowi sprawozdania.

Kolejne konsekwencje upadłości konsumenckiej to znacznie utrudnienie uzyskania kolejnych kredytów czy pożyczek. Informacja o naszej upadłości funkcjonuje w BIK jeszcze przez co najmniej 5 lat. Warto również pamiętać, że informacja o naszej upadłości na stałe będzie uwidoczniona w archiwalnych wpisach Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Nie powinno nikogo dziwić, że wszelkie instytucje kredytowe będą bardzo ostrożnie podchodzić do udzielania jakiegokolwiek finansowania upadłemu, nawet jeśli po odczekaniu 5-letniego okresu został on wykreślony z BIK. Warto jednak pamiętać, że upadłość nie przekreśla całkowicie Twoich szans na kupienie sprzętu na raty czy w dłuższej perspektywie nawet uzyskania kredytu. 

Jaka jest dobra konsekwencja upadłości konsumenckiej?

Najważniejszym skutkiem upadłości jest jednak możliwość odzyskania kontroli nad swoim życiem i możliwość ponownego cieszenia się jego urokami. Ostatni, najważniejszy skutek upadłości konsumenckiej nie wymaga raportowania, nie jest uwidoczniony w żadnym rejestrze, a co najważniejsze, jest nieograniczony w czasie.  Jest to możliwość odzyskania kontroli nad swoim życiem i ponownego cieszenia się jego urokami.