plan spłaty wierzycieli
plan-splaty-wierzycieli-

Postępowanie upadłościowe składa się z wielu etapów. Plan spłaty wierzycieli jest jednym z ostatnich i w konsekwencji umorzenie wszelkich zobowiązań. Czym jest i kto ustala plan spłaty wierzycieli? Co wpływa na wysokość i długość planu spłaty? Zapraszam do lektury.

Co to jest plan spłaty wierzycieli?

Plan spłaty ustala się po przeprowadzeniu likwidacji majątku Upadłego. Najogólniej rzecz ujmując, jest to określona kwota, którą co miesiąc Upadły przekazuje na rzecz swoich wierzycieli. Plan spłaty ustala się maksymalnie na trzy lata. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Upadły ponosi winę za doprowadzenie się do stanu upadłości. W takim wypadku plan spłaty ustala się na okres od trzech do siedmiu lat.

Czy wykonując plan spłaty, uda mi się spłacić wszystkich wierzycieli?

Zwykle wierzyciele w ramach wykonywania planu spłaty otrzymują kwotę, która nie pozwala na pokrycie całości ich zobowiązania. Niespłacona część długu zostanie jednak umorzona po całkowitym wykonaniu planu spłaty przez Upadłego. Dzieje się tak dlatego, że w upadłości konsumenckiej głównym celem postępowania jest oddłużenie Upadłego.

Jak ustala się plan spłaty?

Ustalenie planu spłaty inicjuje syndyk. Przedkłada on do sądu projekt planu spłaty wraz ze stanowiskami Upadłego oraz wierzycieli. Jednak sam plan spłaty ustalany jest przez Sąd, który nie jest związany wnioskami syndyka, Upadłego czy wierzycieli.

Czytaj też: Masa upadłości. Co może zająć syndyk?

Co sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu planu spłaty?

Ustalając plan spłaty sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe Upadłego, konieczność utrzymania Upadłego i osób pozostającym na jego utrzymaniu, w tym ich potrzeby mieszkaniowe, wysokość niezaspokojonych wierzytelności i realność ich zaspokojenia w przyszłości. Warto pamiętać, że plan spłaty musi być przede wszystkim możliwy do wykonania przez Upadłego. Z pewnością Upadły nie będzie musiał wybierać między na przykład opłaceniem czynszu a wykonaniem planu spłaty.

Ostatnim czynnikiem, jaki sąd bierze pod uwagę jest wina Upadłego w doprowadzeniu do stanu upadłości. Najpowszechniejszym przypadkiem winy w zadłużeniu jest tak zwana spirala zadłużenia. Jest to sytuacja, w której dłużnik aby spłacić swoje zobowiązania zaciąga kolejne długi (na przykład spłaca raty kredytu za pomocą chwilówek). Jak już wspomniano wina w zadłużeniu powoduje wydłużenie okresu planu spłaty, a w ekstremalnych przypadkach może prowadzić nawet do odmowy umorzenia zadłużenia.

Podsumowanie

Plan spłaty jest niewątpliwie kluczowym momentem każdego postępowania upadłościowego. Dlatego przy jego sporządzaniu warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii, która podpowie, jak skutecznie skonstruować propozycje planu.

Czytaj też: Kancelaria upadłościowa – jakich błędów nie popełnić przy jej wyborze?