jak przygotować się do upadłości

Jak przygotować się do bankructwa?

Dzisiejszy artykuł stanowi odpowiedź na najczęstsze pytanie zadawane przez osoby, które rozpoczynają procedurę upadłości konsumenckiej.

Już na wstępie wyjaśnię, że zgromadzenie poniżej wymienionych informacji jest potrzebne nie tylko do sporządzenia wniosku, ale i do oceny, czy ogłoszenie upadłości poprawi sytuację zadłużonego, czy też przyniesie nowe problemy.

Dokumenty

Zacznij od zorganizowania dokumentów dotyczących Twoich zadłużeń osobistych i pozostałych po prowadzonej działalności gospodarczej, a następnie wypisz wszystkich wierzycieli.

Skoncentruj się na umowach, fakturach i wezwaniach do zapłaty. Powinno
z nich wynikać jakie jest Twoje zadłużenie, kiedy był termin zapłaty i czy są naliczane odsetki.

Być może w związku z długami toczyły się postępowania sądowe, skarbowe lub egzekucyjne, więc przygotuj orzeczenia i sygnatury tych spraw.

Cofnij się w czasie… i zadaj sobie pytanie:

– z jakiego powodu zaciągałeś kredyty i pożyczki, na co je przeznaczyłeś?

– czy popadłeś w spiralę długów?

– kiedy i dlaczego przestałeś spłacać zobowiązania?

– czy w ciągu ostatniego roku sprzedałeś lub darowałeś jakąś rzecz, prawo lub nieruchomość?

Jeśli tak- przygotuj wszystkie umowy.

– czy w ciągu ostatnich 5 lat darowałeś lub sprzedałeś po zaniżonej cenie nieruchomość lub rzecz?

Pozytywna odpowiedź na to pytanie powinna skierować Twoje kroki do prawnika- pomoże Ci ocenić, czy występują przesłanki do wszczęcia przez syndyka powództwa ze skargi pauliańskiej.

Jestem przedsiębiorcą?

Prowadziłeś kiedyś działalność gospodarczą? Sprawdź, czy dalej widniejszej w CEIDG. Jeśli tak, doprowadź do wykreślenia Cię z rejestru, a dopiero później złóż wniosek o ogłoszenie upadłości.

Płacę alimenty?

Miej na uwadze, że pewne kategorie długów nie podlegają umorzeniu po ogłoszeniu upadłości- przykładowo alimenty, renty z tytułu odszkodowania, grzywny zasądzone w wyroku karnym.

Ponowny wniosek o ogłoszenie upadłości

Nie ma przeszkód do złożenia nowego wniosku o ogłoszenie upadłości, nawet jeśli nie minęło 10 lat od poprzedniego, ale znajdź orzeczenia sądu z tamtego postępowania.

Rodzina

Czy masz kogoś na utrzymaniu? Zanotuj, ile lat mają te osoby i jaka więź Was łączy. Może płacisz alimenty- wtedy przygotuj wyrok lub ugodę.

Wypisz z kim prowadzisz gospodarstwo domowe, tzn. mieszkasz i wspólnie żyjesz i płacisz rachunki. Czy te osoby pracują lub mają inne źródło dochodu? Jeśli tak, ustal w jakiej wysokości.

Koszty utrzymania

Zastanów się, jakie są koszty utrzymania Ciebie i osób, które są na Twoim utrzymaniu? Mam na myśli czynsz, opłaty za energię, wodę, TV, telefon, żywność. O ile możesz, to zgromadź stosowne rachunki i potwierdzenia zapłaty za poszczególne wydatki.

Majątek

Sprawdź, ile masz środków na rachunkach bankowych i lokatach, a następnie wydrukuj wyciągi.

Ustal i szacunkowo oceń wartość poszczególnych składników swojego majątku np. samochodu, nieruchomości, udziału w spółkach, akcji.

Dłużnicy

Może kiedyś dałeś pożyczkę koledze, a on dalej nie oddał Ci pieniędzy?

Wypisz swoich dłużników ze wskazaniem, ile są winni, kiedy upłynął termin płatności i przygotuj dokumenty np. umowę.

Gdzie mieszkasz?

Wynajmujesz, czy też mieszkasz we własnym domu?

Jeśli ta druga opcja- pamiętaj, że upadłość ma na celu upłynnienie całego majątku. Nawet zamieszkiwane budynki nie stanowią wyjątku od tej zasady.

Przygotuj dokumenty- umowę najmu lub wydrukuj treść księgi wieczystej swojego domu.

Źródło dochodu

Czy pracujesz? Jeśli tak – to gdzie i jakie otrzymujesz wynagrodzenie? Skseruj umowę o pracę i pasek wynagrodzenia.

Ewentualnie, dlaczego nie możesz podjąć pracy? Czy jesteś zarejestrowany
w Powiatowym Urzędzie Pracy?

A może otrzymujesz emeryturę lub rentę? Naszykuj zaświadczenia z ZUS na potwierdzenie wysokości świadczenia.

Zdrowie

Jaki jest Twój stan zdrowia?

Jeżeli chorujesz- poproś lekarza o wydanie dokumentacji medycznej. Skompletuj również rachunki za prywatne wizyty lekarskie, środki medyczne i lekarstwa.

Jak widać ilość materiałów do przygotowania jest niemała, ale zasadna z prawnego interesu konsumenta.

Jeżeli masz pytania, bądź wątpliwości, co do swojej sytuacji i nie wiesz jak przygotować się do bankructwa – zapraszam do kontaktu.