upadłość ile trwa

Czas ma znaczenie – ile trzeba czekać na ogłoszenie upadłości?

Wielu ludzi przed przystąpieniem do składania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zastanawia się, ile będzie trwała cała procedura i kiedy będą mogli cieszyć się z odzyskanego życia. Niestety odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Dla niektórych czynności prawo upadłościowe przyjmuje konkretne terminy realizacji, inne niestety są zależne od wielkości majątku dłużnika, ilości jego wierzycieli czy nawet zaangażowania syndyka.

Ile trwa upadłość konsumencka? Ogłoszenie upadłości w 2 miesiące

Zmiana prawa upadłościowego miała doprowadzić do przyśpieszenia rozpoznawania spraw o ogłoszenie upadłości. Do tej pory Sąd rozpoznający wniosek o upadłość konsumencką musiał zbadać, czy dłużnik doprowadził do upadłości umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa. Badanie tych przyczyn zabierało dużo czasu i w konsekwencji prowadziło do przedłużania toczących się postępowań. Po wyeliminowaniu tej przesłanki, Sądy dużo szybciej rozpoznają wnioski o ogłoszenie upadłości. 

Rozpatrzenie wniosku przez Sąd. Ile trwa?

Przepisy ustawy nakładają na Sąd obowiązek rozpatrzenia wniosku w terminie dwóch miesięcy. Jest to jednak tak zwany termin instrukcyjny – niewiążący Sądu. Warto jednak zwrócić uwagę, że nowelizacja prawa upadłościowego sprawiła, że Sądy coraz częściej wydają postanowienie o ogłoszeniu upadłości w przewidzianym przez ustawę terminie dwóch miesięcy. 

Kolej na działania syndyka

Druga faza – po ogłoszeniu upadłości – zależna jest od wielu czynników. Syndyk w pierwszej kolejności ustala listę wierzycieli oraz spis majątku Dłużnika. Następnie Syndyk będzie próbował sprzedać majątek Dłużnika,  a uzyskaną w ten sposób kwotę rozdysponuje między wierzycieli.

Jeśli zatem Dłużnik dysponuje dużym majątkiem lub majątkiem o nietypowym charakterze ( na przykład nieruchomością w mało atrakcyjnej lokalizacji), to postępowanie znacząco się wydłuży. Brak majątku dłużnika oznacza, że faza ta powinna pójść sprawnie i szybko.

W przypadku posiadania majątku przez Dłużnika znacznym przyśpieszeniem tego etapu upadłości jest złożenie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży. Jest to możliwe, jeżeli Dłużnik znalazł już osobę zainteresowaną kupnem pewnych składników jego majątku. 

W zależności od wielkości majątku Dłużnika, ilości wierzycieli oraz zaangażowania Syndyka faza ta może trwać od pół roku nawet do kilku lat.

Kiedy Sąd umorzy długi?

Końcowym etapem postepowania upadłościowego jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Tutaj również sytuacja wygląda inaczej dla każdego Dłużnika. Jeśli Dłużnik jest trwale niezdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat, to Sąd umarza wszystkie długi Dłużnika bez ustalania planu spłaty wierzycieli. Na tym postępowanie się kończy.

Jeżeli niezdolność do dokonywania spłat przez Dłużnika ma charakter czasowy, Sąd umarza długi bez ustalania plany spłaty pod warunkiem, że w ciągu 5 lat Dłużnik ani żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli. Wówczas definitywne umorzenie długów następuje dopiero po 5 latach.

Jeżeli jednak dochodzi do ustalenia planu spłaty, nie może być on dłuższy niż 36 miesięcy. Warto jednak pamiętać, że jeżeli Dłużnik zadłużył się z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo to plan spłaty ustalany jest od 3 do nawet 7 lat.

Upadłość ile trwa? Podsumowanie

Ostatecznie należy podkreślić, że bardzo istotna rolę w tym, jak długo trwało będzie całe postępowanie odgrywa zaangażowanie Syndyka, postępowanie wierzycieli, którzy składając rożne środki zaskarżenia mogą przedłużać postępowanie oraz postawa samego Dłużnika. Najkrócej postępowanie może trwać niespełna rok, a najdłużej nawet 10 lat.